Prečo Zaklínač?

Martina "Lili" Urbanová

Prečo je Zaklínač fenoménom fantasy literatúry už viac ako dvadsaťpäť rokov?
10: sobota, 50 min.
Nepriradená miestnosť
Prednáška