Ranná jóga

Denise Charbo

Ranná rozcvička v podobe jógy pomáha rozhýbať telo a stuhnuté svaly. Niekoľko minút, venovaných jednoduchému cvičeniu pod dohľadom skúsenej jogíny, spôsobí to, že človek pocíti prílev energie a mozog sa pripraví na úlohy, ktoré musí počas dňa zvládať.
9: sobota, 30 min.
Nepriradená miestnosť
Workshop