Starí majstri: Kroniky Athanoru I.

,

Prezentácia LARPu Starí Majstri. Čo od neho čakať, čo čakať od orgov, čo naň vziať a čo určite nenosiť. Všetci mágovia , bojovníci a "obchodníci" sú vrelo vítaní.
20:30 piatok, 30 min.
Hry
B2
Prednáška, Diskusia