Súčasná budúcnosť

Ondrej Herec

Naša prítomnosť, o ktorú bojovali generácie, vznikla pred sto rokmi. Neznášame ju príliš hrdo ani úspešne. V každom prípade, vznik Československa bol medzníkom českej aj slovenskej fantastiky. Nekráčali vždy ruka v ruke, Český protektorát, tzv. Slovenský štát, obdobie stalinizmu aj „menšie“ medzníky mali naň vplyv. Spoločné obdobie „parkonovskej“ vzájomnosti sa celkom nepominulo do dneška, český a slovenský fandom nikdy neuznal hranice štátov ani národov. Etapa zatiaľ najväčšieho rozvoja sa začala pred rozdelením Československa, ale tým sa neskončila. Dnes žijeme v budúcnosti, ktorú si (ne)predstavovali spisovatelia našej mladosti a netušíme, v akom svete budú žiť naše deti. Dejiny šťastných budúcností sa definitívne skončili Vietnamom a antikoncepčnou pilulkou. „Sex, drogy a rokenrol“ znelo logo bezzubej revolúcie bítnikov a hipíkov, ktorí boli svedkami, ako sa ich budúcnosť zrútila do prítomnosti: vlády sú bábkami nadnárodných koncernov, nebo má farbu televíznej obrazovky keď prestane vysielať posledný kanál, ekológia je prehratá a jednotlivec v preľudnenom svete je šťastný, keď má aspoň cenu spotrebného tovaru. Budúcnosť už bola napísaná. Vo svete Williama Gibsona sa narodili dnešní tridsiatnici. Do akého sveta sa rodia naše deti? Čo o ňom vieme okrem toho, že je plný očarujúco smrtiacich hračiek, že sa v ňom môžeme uzabávať na smrť, že pravda v ňom prežije, iba keď sa dostatočne podobá na lož, že sme niečím iným, ako tým, čo si o sebe myslíme? Načo písať fantastiku, keď jej témy a motívy sa stali skutočnosťou? Načo potrebujeme UFO, vesmírnych agresorov či svetovládu robotov, keď máme globálne koncerny, génové inžinierstvo, nano- a biotechnológiu, virtuálnu realitu a hrozí láskavý teror umelej inteligencie? Hodnoty kultúr, po tisícročia pokladané za „prirodzené“ alebo za súčasť ríše transcendentna a mystiky, dokážeme prakticky (alebo aspoň teoreticky) replikovať alebo simulovať. Uskutočnenie utopických nádejí prinieslo desivú nadvládu strašidelnej reality fantázií. Otázka neznie, aká bude fantastika v budúcnosti, ale čím sa staneme my v budúcnosti fantastiky.
11:00 sobota, 50 min.
malá učebňa B (zadná časť) (-1.57)
Prednáška