Súčasná slovenská literárna fantastika

Informácie o najnovších slovenských románoch, zbierkach poviedok a e-knihách, ktoré vyšli v rokoch 2012 a 2013. Súčasťou bloku budú aj ukážky z kníh a prípadná diskusia o nich.
17:00 piatok, 50 min.
B1
Prednáška