Workshop: Výroba šípov

V rámci tohto workshopu uvidíte, ako sa vyrába šíp, workshop vedie Lukáš Reviľak.
16:00 piatok, 50 min.
Lúka za Budovou
Workshop