Workshop: Výroba šípov

V rámci tohto workshopu uvidíte ako sa vyrába šíp, workshop vedie Lukáš Reviľak.
14:00 sobota, 50 min.
Lúka za Budovou
Vystúpenie, Workshop