Záverečný ceremoniál - Víkend na Rokforte

Víkend na Rokforte

Ďalší školský rok je za nami. Ktorá fakulta napokon získala pohár? Príďte sa rozlúčiť so spolužiakmi pred tým, než odídete naspäť do muklovského sveta.
13:00 nedeľa, 50 min.
B1
Iné