Ubytovacie možnosti

V okolí festivalu odporúčame tieto ubytovacie zariadenia:

Hotel Cena za izbu/noc Vzdialenosť Web Adresa
  1 osoba 2 osoby      

Družba

30 48 1,5 km link

Botanická 25

Max Inn 65 80 2,2 km link

Pri Suchom mlyne 7

Sorea Regia 69 74 2 km link

Kráľovské údolie 6

Bôrik 70 90 1,6 km link

Bôrik 15

telocvičňa 8   50 m   informácia o telocvičňi je popísaná nižšie

Ďalšie možnosti ubytovania môžete nájsť cez vyhľadávacie portály ako booking, trivago.

Prespávanie v telocvični: Pre mimobratislavských návštevníkov máme super správu, tento rok sa nám podarilo zabezpečiť prespávanie v telocvični. Ak oň máte záujem, zakúpte si ho. Cena: 8 EUR za jednu noc, 15 EUR za dve noci.
 
Informácie o telocvični:
TIŠ FEI STU (Technologický inštitút športu), Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Web: https://elfsport.sk/
Vrátnica TIŠ má oblú striešku. (Nemýliť si s vrátnicou ku bazénu, ktorá je cca 60 metrov nižšie po ceste!).
Je potrebné priniesť si prezúvky a spacák; k dispozícii je umyvárka a sprchy.
Otváracie hodiny pre prespávanie:
Piatok: vstup otvorený od 22:00 do 24:00
Sobota: odchod z telocvične od cca 8:00 do 9:00 - potom v budove prebieha program. Večer vstup otvorený od 22:00 do 24:00
Nedeľa: odchod z telocvične od 8:00 do 9:00
Pravidlá:

  1. V priestoroch telocvične platia pravidlá festivalu SlavCon.
  2. Na prespanie v telocvični je nutná registrácia.
  3. Priestor telocvične je určený na prespávanie. Rešpektujte to a nerušte, prosím, spiacich ľudí. Ak máte chuť na párty, nechajte si ju do podniku.
  4. Mimo otváracích hodín pre prespávanie v priestoroch prebieha program festivalu SlavCon. Naplánujte si preto dôkladne svoj večerný presun. V sobotu počas dňa si v budove nenechávajte veci, ktoré potrebujete na festivale, odložte si ich v šatni festivalu.
  5. Prespávajúci za zaväzuje, že bude rešpektovať ostatných prespávajúcich a nebude ich svojim správaním vyrušovať.
  6. Prespávajúci za zaväzuje, že nebude v priestoroch FEI STU požívať alkohol, drogy a iné omamné látky.
  7. Prespávajúci sa zaväzuje rešpektovať pokyny organizátorov a členov STAFF tímu
  8. Akékoľvek nedodržanie pravidiel bude mať za následok vylúčenie prespávajúceho z priestorov.