Technologické riešenia klimatickej krízy

Ak nám planétu pred klimatickou krízou včas nezachráni globálna skromnosť, budeme sa musieť spoľahnúť na technologické riešenia, ktoré majú potenciál ju odvrátiť. Napríklad tieto.

Future Earth
Prednáška
50min. - Saturday - 19:00 (2021) -
Science

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.