Technologické riešenia klimatickej krízy

Martin Hinca

Veríte, že sa ľudia, firmy a inštitúcie po celom svete poctivo, dostatočne a včas uskromnia, aby planétu pred klimatickou krízou mohla zachrániť skromnosť? Ani ja. Preto som pripravil prehľad možností, ako by nám mohla pomôcť veda a technológie, či a kedy sa to môže podariť, ale aj čo to bude stáť. Vezmeme to spoločne od sadenia stromov v číslach, až po obrovské slnečníky vo Vesmíre, a jednotlivé riešenia ohodnotíme.
Nepriradená miestnosť
Prednáška