ReaperMan - Štipka Hodín

Zvolili sme si scénické spracovanie diela ReaperMan, ktoré plánujeme rozvinúť v rámci diskusie, korou vás budú  sprevádzať členovia kreatívneho tímu AteliérBezStropU. 

Literárna línia
Diskusia
40min. - Saturday - 12:30 (2021) -
Holodeck

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.