Adam Jakub

ilustrátor, grafik, fotograf
Adam Jakub je ilustrátor, grafik a fotograf. Študuje Teóriu digitálnych hier na UCM a hrá League of Legends v univerzitnej lige. Venuje sa digitálnej maľbe, dizajnu postáv, naratívnej architektúre a kinematografii/fotografii. Má rád fantasy, sci-fi, videohry a stolové hry, Magic: The Gathering a Dungeons and Dragons.

Program

2023

Artist alley - Iné - piatok 16:00 (48 hod.) -
Foyer
Adam Jakub je ilustrátor, grafik a fotograf. Študuje Teóriu digitálnych hier na UCM a hrá League of Legends v univerzitnej lige. Venuje sa digitálnej maľbe, dizajnu postáv, naratívnej architektúre a kinematografii/fotografii.