Nefarious

Adam Jakub je ilustrátor, grafik a fotograf. Študuje Teóriu digitálnych hier na UCM a hrá League of Legends v univerzitnej lige. Venuje sa digitálnej maľbe, dizajnu postáv, naratívnej architektúre a kinematografii/fotografii. Má rád fantasy, sci-fi, videohry a stolové hry, Magic: The Gathering a Dungeons and Dragons.
Artist alley
Iné
48 hod. - piatok - 16:00 (2023) -
Foyer