Denise Charbo

Denise Charbó sa od roku 2008 venuje brušnému tancu, kedy začínala ako členka Rustiqua Bellydance Company pochádzajúcej z Bratislavy. Denise sa už v tomto skorom období začala zúčastňovať rôznych kultúrnych podujatí na Slovensku, no najmä medzinárodných festivalov v štýle tribal fusion bellydance vyskytujúcich sa naprieč celou Európou. Na týchto početných podujatiach Denise Charbó nielen vystupovala na pódiu so skupinou Rustiqua, ale aj učila rôzne tematicky zamerané workshopy, ktoré čoskoro zaznamenali úspechy v širšej komunite tanečníc a u priaznivcov tohto štýlu.