Tonie Thimble

spisovateľ, tlmočník

Tonie prednáša už skoro 15 rokov. Začalo sa to snahou naučiť sa rečniť kvôli škole a verejnému vystupovaniu, ktorému sa človek nevyhne. Tonie prednáša veľa o Japonsku a tvorivých činnostiach pre potreby cosplayu. Svoj záujem o psychológiu využíva hlavne pri písaní príbehov.

Program

2023

Future Earth - Prednáška - nedeľa 13:00 (50 min.) -
USS Enterprise

Už ste sa stretli s pojmom asexualita? Aký dopad má táto sexuálna orientácia na populáciu? V médiách sa občas stretneme s kryptickou hláškou: "Nemám záujem o sex!".

Underground - Prednáška - piatok 20:00 (1 hod. 30 min.) -
Millennium Falcon

Superhrdinovia denne čelia traume. Koľko z ich charakteru sú symptómy komplexnej traumy?
Najprv definujeme rôzne typy traumy a ako ovplyvňujú psychiku človeka. Potom sa pozrieme na Ironmana, Batmana a Supermana.