Asexualita v médiach

Už ste sa stretli s pojmom asexualita? Aký dopad má táto sexuálna orientácia na populáciu? V médiách sa občas stretneme s kryptickou hláškou: "Nemám záujem o sex!". Je asexualita znázornená vo filmoch a seriáloch tak, ako ju pociťujú asexuáli samotní? Čo majú morské špongie spoločné s touto témou?

Future Earth
Prednáška
50 min. - nedeľa - 13:00 (2023) -
USS Enterprise