Černokňažníci, turkobijci, pištoľníci

Juraj Červenák vám na prednáške porozpráva o černokňažníkoch, turkobijcoch a pištoľníkoch, ktorí sa v jeho dielach pravidelne objavujú. 

Fantasy
Prednáška
50 min. - sobota - 15:00 (2021) -
Science