Černokňažníci, turkobijci, pištoľníci

Juraj Červenák vám na prednáške porozpráva o černokňažníkoch, turkobijcoch a pištoľníkoch, ktorí sa v jeho dielach pravidelne objavujú. 

Fantasy
Prednáška
50min. - Saturday - 15:00 (2021) -
Science

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.