Umelá inteligencia: definícia, pôsobenie na svet, hodnoty

Inteligencia ako optimalizačná sila. Meranie inteligencie na škále presahujúcej rozsah homo sapiens. Rozoznali by sme mimozemskú inteligenciu? Vzťah medzi inteligenciou a cieľmi; hypotéza ortogonality. Karteziánske inteligencie. Algernonov zákon. Sebamodifikácia a zachovanie hodnôt.
12:00 sobota, 50 min.
C1
Prednáška