O festivale

O nás

SlavCon 2020 je 14. ročník medzinárodného trojdňového festivalu fantasy, sci-fi, histórie, mytológie a popkultúry. Je určený pre všetkých fanúšikov literatúry, filmu, seriálov, hier, histórie, larpu a výtvarného umenia. 

Festival sa tento rok bude konať v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU na Ilkovičovej 2 v dňoch 17. až 19. apríla 2020.

Návštevníkom prinášame zmysluplné a tvorivé prežitie voľného času ale aj miesto pre zábavu a kreativiu. Okrem prednášok - talkov, ponúkame širokú škálu kreatívnych a pohybových workshopov, ako aj pestrý sprievodný program. Predstavujeme známe osobnosti (LOCAL HEROES), ktoré prispievajú do kultúrnej scény Slovenska a pozitívne ju ovplyvňujú. Taktiež podporujeme koncepty Zero Waste či Smart Cities. Organizujeme súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť už vopred alebo až na mieste - je to len na vás.  

SlavCon
Od fanúšikov, pre fanúšikov!

 
Našou víziou je poskytnúť priestor na prezentáciu myšlienok, vytvoriť tolerantnú a otvorenú komunitu, učiť rešpektu a prijímaniu rozmanitosti a poskytnúť priestor na zmysluplnú zábavu. Našou nádejou je, že každý návštevník sa na našich paneloch, workshopoch alebo sprievodnej aktivite, na ktorej sa zúčastní, naučí niečo nové a tým si rozšíri svoje vedomosti a zručnosti.
Cieľom festivalu je rozšíriť návštevníkom obzory v oblasti ich záujmu, vzdelávať zábavnou formou a umožniť stretnutia so zaujímavými hosťami-odborníkmi vo svojom obore. Tvoríme festival podporujúci komunity populárnej kultúry s dôrazom na osobnostný, ale aj komunitný rozvoj. V neposlednom rade chceme šíriť myšlienky vzájomnej spolupráce, tolerancie a priateľskej atmosféry. Záber festivalu je široký. Primárna cieľová skupina sa pohybuje vo vekovej kategórii 18-35 rokov, ale objavujú sa mladšie i staršie generácie. 

V posledných rokoch sa návštevnícka základňa rozšírila o stredoškolákov, ktorých zaujali naše témy, prednášky a workshopy. Práve pre nich pripravujeme špeciálnu sekciu, kde by aj oni mohli odprezentovať svoje nápady a projekty zo školy a pomôcť im tak vo výbere budúceho štúdia a kariéry.

Počas minulých ročníkov sme privítali návštevníkov z rôznych oblastí Slovenska, z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, ale aj Nemecka.

 

Festivalov je mnoho, SlavCon je však iba jeden.

SlavCon sa od ostatných festivalov odlišuje hneď niekoľkými vecami, ktoré ho robia výnimočným. Sú nimi voľná línia FUTURE EARTH, osobnosti LOCAL HEROES, interaktívno-larpová línia VÍKEND NA ROKFORTE a hlavne naša diverzifikovaná, no predsa jednotná a silná KOMUNITA.

Future Earth
Myslíme na našu budúcnosť, preto predstavujeme novinku FUTURE EARTH (Zem po nás), koncept, ktorý v sebe spája ekológiu a technológiu. Prednášky o technológii, ktorá šetrí zdroje a chráni životné prostredie, priblížia návštevníkom to podstatné – spôsoby, ako môžeme všetci pomôcť našej planéte. Podporujeme koncepty Zero Waste a Smart Cities, ktoré plánujeme prepojiť s populárnymi sci-fi filmami a seriálmi, a tak ich priblížiť mladému návštevníkovi. 

Future Earth sa nesie celým festivalom a celkom prirodzene a nenásilne návštevníkom ponúka zamyslenia nad tým, ako prežívame dnešný deň, tento mesiac, rok, svoj život – lebo každé naše rozhodnutie je rozhodnutím o tom, ako tu budú desiatky rokov po nás žiť naši potomkovia.

Local Heroes (Hrdinovia medzi nami) – tento koncept zapájame do programu, pretože si myslíme, že je dôležité všímať si našich hrdinov, ktorí každý deň spolu s nami žijú (ne)všednú realitu. Chceme ukázať, že aj hrdinovia sú len ľudia – alebo že aj v obyčajnom človeku môže driemať hrdina. Možno o niektorých netušíte a pritom možno aj vďaka nim si môžete kúpiť knihu práve na Obchodnej ulici, pustiť si obľúbený seriál s titulkami, či ísť do kina na dobre nadabovaný film. Aj vďaka týmto hrdinom možno váš kamarát, ktorý neznášal informatiku, zmaturuje z tohto predmetu s vyznamenaním, vďaka nim sa zlepšuje život vo vašom meste alebo viete napríklad aj to, aké bude zajtra počasie. Robia toho veľa a ich práca či zásluhy možno priamo ovplyvňujú aj vás. Možno to oceňujete, ale neviete, kto za tým v skutočnosti je. Nastal čas predstaviť pár zaujímavých ľudí-hrdinov medzi nami. Ako hostia prijali pozvanie ľudia zo sveta literatúry, technológií a vedy, ale aj herectva a dabingu, ktorí budú svoje vedomosti a zručnosti prezentovať práve na Slavcone. 

Víkend na Rokforte je interaktívna línia, ktorá umožňuje fanúšikom Harryho Pottera vyskúšať si na pár dní, aké je to byť čarodejníkom. Cez množstvo zábavno-poučných prednášok, workshopov a súťaží návštevníci spoznajú, ako sa mágia prepletá s reálnym životom. Počas predchádzajúcich ročníkov mali, okrem iného, možnosť vypočuť si prednášku botaničky a dendrologičky Evy Záhradníkovej, ktorá pôsobí na katedre botaniky PriF UK, o magických rastlinách, ktoré môžeme nájsť aj u nás na Slovensku a ktorým naši predkovia pripisovali liečivú či inú moc. Celý náučný proces počas Víkendu na Rokforte je podaný hravou formou, cez ktorú návštevníci zbierajú body pre svoju fakultu. Na jeho konci je najlepšia fakulta zapísaná na Fakultný pohár, čím si vyslúži nehynúcu slávu.

SlavCon komunita v sebe zahŕňa ľudí s veľmi podobnými záujmami. Keďže záľuby pramenia z vlastných preferencií, sú výborný predpoklad toho, že v komunite si nájdete nielen priateľov, ale dokonca spriaznené duše. Komunita SlavConu spája ľudí nadšených pre fantastiku, rozvíja tento ich záujem po vedomostnej, zábavnej aj sociálnej stránke. Je preto prínosom pre prednášajúcich, poslucháčov, debatujúcich, či aj zvedavých nováčikov.

Viac informácií a noviniek nájdete na našom Facebooku SlavCon.

Organizátori

OZ SlavCon je tím mladých energických ľudí so záľubou v histórii, mytológii, sci-fi, fantasy a hrách. Našou snahou je združovať ľudí s podobnými záujmami, ako máme my, priniesť im okrem zábavy i možnosť naučiť sa niečo nové a spoznať ľudí rovnakej krvnej skupiny.

O Spoločenstve Tolkiena (http://www.tolkien.sk)
OZ Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky (ďalej len ST), je združenie ľudí, fanúšikov zaoberajúcich sa fantastikou a predovšetkým témou diel pána profesora J.R.R. Tolkiena. Je zakladajúcou organizáciou festivalu Slavcon a túto štafetu od 13. ročníka festivalu odovzdáva novo vznikajúcemu OZ SlavCon.

Našou prvoradou snahou je združovať ľudí, ktorých Tolkienove diela zaujali rovnako vášnivo ako nás a majú záujem stretávať sa či komunikovať s rovnakou krvnou skupinou. (V kruhu nášho druhu hovoríme takýmto ľuďom „Tolkien pozitívni“).

Ďalšou našou snahou je zveľaďovanie mena profesora Tolkiena, šírenie myšlienok a posolstiev jeho diela, ale tak isto osobné prispievanie k doplňovaniu informácií, ktoré by pomohli zodpovedať niektoré nejasné otázky. V rámci zbierania týchto informácii ST spolupracuje s inými záujmovými skupinami či jednotlivcami (autormi, prekladateľmi, teoretikmi, výtvarníkmi) zo Slovenska aj zo zahraničia.

O SciFi-Guide (http://www.scifi-guide.net)
Skupina mladých ľudí, ktorá sa združuje pri stránke SciFi-Guide.net, figuruje v povedomí slovenskej conovej scény už niekoľko rokov. Začali sa formovať v roku 2005, kedy stránky vznikli a pôsobenie na desiatkach kultúrnych podujatí ich motivovalo k vytvoreniu vlastnej akcie s názvom Kozmodróm. Vďaka spomínanému conu, na ktorom si skupina skúša svoje organizačné schopnosti, založili v roku 2009 občianske združenie, ktoré má celonárodnú základňu členov, dokonca ich je pár aj zo susednej Českej republiky. Okrem organizácie sa venujú aj prednášaniu o fenoménoch modernej, hlavne kinematografickej science-fiction a fantastiky vo všeobecnosti.

Na jeseň roku 2010 nadviazali aktívnu spoluprácu so Spoločenstvom Tolkiena a na svojom Kozmodróme v novembri oznámili, že na obnovenom SlavCone sa budú podieľať vo väčšej miere. Pod palcom majú dve programové línie, Scifi a úplne novú sekciu zaoberajúcu sa populárnou kultúrou, subkultúrami a seriálmi, či filmami, ktoré žánrovo ťažko vyhradiť, s názvom Underground.

„Guidisti“, ako sa familiárne prezývajú, sú otvorenou skupinou, ktorá sa nebráni novým členom. Nelimituje sa na jedno mesto, ale združuje fanúšikov z celého Slovenska a Česka. Aspoň raz za dva mesiace usporadúva väčšie stretnutie, väčšinou striedajú mestá. Okrem iného jej členovia skúšajú novinky ako knižný klub či hromadné skypovanie. Neváhajte ich osloviť!

SciFi.sk (http://scifi.sk)

scifi.sk je najstarší slovenský žánrový online časopis a portál pre všetky fajnové okolo scifi, fantasy a hororu. Vznikol už na prelome rokov 1994 a 1995, kedy bol ešte internet na Slovensku v plienkach. Odvtedy prešiel mnohými zmenami dizajnu a obsahu, až vyrástol do podoby slovenskej databázy diel žánrov fantastiky SFDB. Zároveň je prominentným miestom pre začínajúcich autorov a autorky publikujúcich svoje diela za cieľom zlepšiť sa v písaní. Z radov autorských prispievateľov vyrástli na ňom okrem iných aj mnohí súčasní výhercovia Martinus Ceny Fantázia či iných žánrových súťaží.

V roku 2010 vydal prvú autorskú zbierku scifi poviedok Zárodky hviezd, ktorá bola lastovičkou a odštartovala aj mnohé ďalšie vydania žánrových zbierok slovenských poviedok iných vydavateľstiev. V roku 2019 opätovne rozčeril slovenské vody unikátnou zbierkou k 30. výročiu Novembra 1989 pod názvom Iná Nežná, v ktorej poskytol priestor autorom a autorkám s cieľom pozrieť sa na tieto udalosti moderných slovenských dejín cez prizmu scifi, mestskej fantasy alebo alternatívnej histórie.

Členovia redakcie scifi.sk sú aktívnymi členmi fandomu. Prednášajú na conoch, spoluorganizujú ich (napr. PegasCon v Prešove) a na SlavCone od roku 2020 prevzali záštitu nad scifi sekciou. Radi medzi sebou uvidia aj nových ľudí, ktorí by chceli prispieť – či už redakčne alebo pomocnou rukou pri práci na tomto projekte.

Náš tím

Hlavný organizátor
V roku 2018 na seba zobral úlohu hlavného koordinátora SlavConu. Dlhoročný technik, ktorý dokáže byť aspoň na šiestich miestach naraz a postarať sa o to, aby všetko hladko bežalo.
zástupca hlavného organizátora
Jedna z iniciátorov myšlienky spraviť si vlastný festival, člen OZ Spoločenstvo Tolkiena, dlhoročná scifistka, fantasistka a literárny nadšenec. Na SlavCone pracuje od jeho úplného začiatku a prešla si rôznymi pozíciami. Momentálne zastáva pozíciu zástupca hlavného organizátora.
Admin, Sprievodný program, Vedúci administratívy, Vedúci Staff sekcie, Marketing, Artist Alley
Whovian, Potterhead, ajťáčka, milovníčka vína, kávy, deckbuiderov a nevhodných otázok.
Obľubujem patológie ľudskej psychiky a neľudské zločiny, a verím že psychopati a kanibali majú najväčšiu šancu prežiť apokalypsu.
Vedúci Fantasy
Prekladateľ, zakladateľ portálu Slovenská Tolkien wikia, žonglér-samouk, fanúšik Batmana a amatérsky autor poézie a prózy. Tolkienovi sa venuje už viac ako dekádu, v priebehu posledných rokov intenzívne aj z hľadiska literárno-vedného. Zatiaľ najväčší úspech zožal s prednáškami Inšpiračné zdroje J.R.R. Tolkiena, Krídla balrogov a cyklom prednášok Kto je kto (u Tolkiena).
Na SlavCone aktuálne funguje ako vedúci fantasy línie.
Fantasy línia
Pokojný človek čo sa zaujíma o fantasy, kreatívnu tvobu, vývoj hier a JavaScript.
Undergroud línia, Víkend na Rokforte
Veselá slečna, čarodejnica a scifistka. SlavCony navštevuje od samého začiatku; pýši sa tým, že nevynechala ani jeden. V roku 2011 sa pridala do organizačného tímu s líniou Underground, od ročníka 2012 však využila SlavCon pre svoj doteraz najväčší diabolský plán - Víkend na Rokforte.
Workshopy
Hrdá Bystrohlavčanka, šperkárka z planéty Zem, nadšená pre všetko DIY a handmade. Hlavný workshopoholic a kontakt pre Artist Alley.
Historická línia / Sci-fi línia
Ahoj, čo by som tak o sebe povedal... Hmm, tí, ktorí ma už poznajú, alebo mali česť navštíviť moje prednášky, vedia, že som už takpovediac súčasťou inventára Slavconu a svoje úsilie venujem predovšetkým prednáškam, foteniu, ale samozrejme nepohrdnem ani zaujímavou diskusiou, RPG alebo Larpom. Ak netrávim svoje voľné chvíľky vyššie spomínanými činnosťami, pracujem ako učiteľ na plný úväzok a venujem sa dejepisu a sociálnym vedám.

Od roku 2018 som rozšíril svoje angažovanie v Slavcone aj o organizačnú sféru takže ma môžete zastihnúť v sekcii História, ako aj Sci-fi, kde som taký malý pomocný škriatok.
Webmaster
Voľný čas trávi spravovaním SlavCon.sk a ako hlavný kameraman pre projekt Jistě, kapitáne!. Vďaka záľube v Sci-fi a fantasy pravideľne chodí na SlavCon a ďalšie ČS cony.
Má na svedomí webstránku SlavConu a plnenie našich najšialenejších želaní, čo by na nej mohlo byť.
Hororová línia / Stánky
Normálne nenormálna alebo nenormálne normálna sympoška, ktorá sa od roku 2018 stará o hororovú líniu. Milovníčka kníh, hororu, patológie, psychiatrie a podobných sránd. Fanúšik Burtona.
V reálnom živote ekonomický správca a umelecká maskérka ;) :D
Najnovšie má na starosti aj animovanú tvorbu.
Future Earth / Workshopy / Program
Je fanúšikom fantasy, scifi, či bojových umení a rád hraje počítačové aj spoločenské hry, Na festivale má na starosti koordináciu programu a vybrané línie (pohybové workshopy, Future Earth), pomáha s organizáciou a distribúciou merchu a taktiež s menšími úlohami.
Sci-fi línia
Člen serveru scifi.sk, fanúšik fantastiky a predovšetkým science fiction žánru, knižný, filmový a seriálový recenzent. Poviedkový beta-reader a porotca poviedkových súťaží scifi.sk, koordinátor Poviedok na počkanie a mnohých projektov scifi.sk, teoretik žánru.
Kostýmová súťaž / Výtvarná súťaž
Vyštudovaná psychologička s diagnózou "úniky z reality" a doživotným postihnutím Tolkienom. Šije kostýmy, vyšíva, tká, jazdí na koni, číta fantastiku. 
Na SlavCone bude tento rok porotcom v kostýmovej a výtvarnej súťaži.
Hlavný grafik / Výtvarná súťaž
Ehm. Robí grafické tentononce pre potreby conu a je polovička stánku Sestri Zlopočestné s.r.v.o. A má rada jablká.
Social media manager, Víkend na Rokforte
Vyštudovaná novinárka, ktorá vyrastala na Harrym Potterovi, blázon do populárnej kultúry, makeupu a internetových trendov. V civilnom živote sa venuje content menežmentu a social media marketingu.
Underground / Víkend na Rokforte
Študentka porovnávacej religionistiky na Univerzite Komenského. Závislák na Harry Potterovi a Simpsonovcoch.
Milujem seriály, filmy, knihy a pečenie.
Osobný staffák Elendilky.
Od roku 2013 sa snažím prispieť svojou výpomocou do Víkendu na Rokforte ako sa dá a od roku 2018 som aj spoluorganizátor sekcie VNR a Underground.
Webmaster / Technik
Pomáham na festivale s technikou, nosením vecí a webom
Som fanúšikom 50% sci-fi + 20% fantasy + 10% stolove hry + 10% free hugs + 10% geeky stuff :)
Mám rád Star Trek, Anime, Super-hero komixy, knihy, Harryho Pottera (práve som dočítal siedmu knihu) a všeličo ďalšie.
Marketing
V reálnom živote programátor, mimo toho zapálený fotograf, fantazista, scifista, RPGčkar, geek... Má rád hlučnú hudbu aj dobré ticho s knižkou a čajom.
SlavConu sa venuje už pár rokov, od hernej línie sa presunul k fantasy línii a nakoniec k propagácii. Okrem toho robí dvorného fotografa festivalu :)
Marketing
Roztržitá víla chaosnička deliaca svoj čas medzi reálnym, historickým a fantastickým životom.
V rámci SlavConu sa venuje marketingu a grafickej a digitálnej mágii.
Výzdoba
doktorandka molekulárno-biologických vied, v domácom prostredí aj na deviantarte a tumbr, fanúšik fantasy a scifi, snívajúca o drakoch a zázrakoch. zázraky berie v akejkoľvek forme

Dobrovoľníci

 

Každý rok vám SlavCon ponúka množstvo zábavných aj poučných prednášok. Môžete si zahrať spoločenské hry, zúčastniť sa nevšedných workshopov či trochu si vydýchnuť a pookriať na sprievodnom programe. Ako má rok mnoho dní a retiazka mnoho očiek, tak ani dobrý festival sa nezaobíde bez toho, aby sa priložila nejaká tá ruka k dielu. Alebo noha. Alebo úsmev. Každý drobný krok, ktorý sa zdá byť samozrejmý alebo nepatrný, má však na svedomí niekto konkrétny - či už je to organizátor alebo dobrovoľník.


Dobrovoľníci! To je samostatná a nepostrádateľná kapitola festivalu! Je možné, že si ich na festivale ani poriadne neuvedomíte. Sú bežnými návštevníkmi, užívajú si program, aby neskôr presne nastúpili na svoju službu; aby predávali lístky, strážili vaše veci v šatni alebo pomohli s hrami v ihrysku. Mnohí prichádzajú už pred začiatkom festivalu, zdobia priestory, usporiadavajú nábytok a pripravujú materiály pre návštevníkov. 

Či pomáhajú len jeden rok, alebo sú našimi stálicami, sú neoddeliteľnou súčasťou SlavConu. Sú to nadšenci, energické bytosti a úžasní ľudia. Bez dobrovoľníkov by sme to sami nezvládli a bez dobrovoľníkov by SlavCon nebol tým, čím je. ĎAKUJEME.

A že aj vás to láka zažiť SlavCon z trochu inej strany? Poďte si to vyskúšať a posilniť naše rady - už teraz sa na vás tešíme! Ozvite sa nám a staňte sa súčasťou festivalu, prihláste sa pomocou prihlasovacieho formulára alebo napíšte na staffatslavcon.sk Frederike "Ike" Adamčíkovej.

Na stiahnutie

V tejto sekcii nájdete materiály na stiahnutie, ako napríklad plagáty alebo bannery.

Na našej webovej stránke používame cookies na podporu technických funkcií, ktoré zlepšujú zážitok z používania stránky.

Používame aj analytiky.